Welkom

De NVBH kringgroep Amsterdam is een kleine, actieve hondensportvereniging.
Aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden, gevestigd op het sportpark Riekerhaven gelegen aan de Sportlaan 10 in Amsterdam.(oorspronkelijk Overschiestraat 190)
Van oorsprong mochten alleen geleiders met Belgische Herders lid worden.
Gelukkig zijn de tijden veranderd en mogen nu ook geleiders met honden van een
ander (werk-)ras lid worden. Tegenwoordig zijn ook kruisingen welkom.

Binnen onze vereniging zijn we bezig met het beoefenen van VZH/IPO hondensport, waarbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke relatie en samenwerking tussen hond en baas/geleider. I.P.O. (Internationale Prufungs Ordnung) geschikt voor alle werkhonden met of zonder stamboom, en kruisingen ervan.Om dit te bereiken trainen wij met veel spel en beloning.  Tevens gebruiken wij de driften van de hond.Wij zien de honden/begeleiders die de IPO sport willen beoefenen al graag zo vroeg mogelijk op de verenging en zij zullen snel meedoen aan het programma!

Wij realiseren ons dat de meeste bezoekers van deze site eigenlijk niets meer willen dan een gehoorzame huishond. Daarom hebben wij iemand gevonden die de cursussen voor deze categorie waarneemt! Deze cursussen worden op hetzelfde trainingsterrein gegeven.

Wij Trainen op 3 dagen
Maandag:
14:00 t/m 16:00 Speuren
19:00 t/m 21:00 Speuren
Dinsdag:
18:00 t/m 19:30 Appel voor VZH/IPO
19:30 t/m 22:30 Manwerk
Zaterdag:
8:00 t/m 10:30 Speuren
10:30 t/m 13:00 Appel voor VZH/IPO
13:00 t/m 16:00 Manwerk

Voor verdere informatie bel gerust, Nico v Vliet 06-83705863