Welkom

De NVBH kringgroep Amsterdam is een kleine, actieve IGP hondensportvereniging.
Aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden, gevestigd op het sportpark Riekerhaven gelegen aan de Sportparklaan 10 in Amsterdam.
Van oorsprong mochten alleen geleiders met Belgische Herders lid worden.
Gelukkig zijn de tijden veranderd en mogen nu ook geleiders met honden van een
ander (werk-)ras lid worden. Tegenwoordig zijn ook kruisingen welkom.

Binnen onze vereniging zijn we bezig met het beoefenen van VZH/IGP hondensport, waarbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke relatie en samenwerking tussen hond en baas/geleider. IGP is geschikt voor alle werkhonden met of zonder stamboom, en kruisingen ervan.Om dit te bereiken trainen wij met veel spel en beloning.  Tevens gebruiken wij de driften van de hond.Wij zien de honden/begeleiders die de IGP sport willen beoefenen al graag zo vroeg mogelijk op de verenging en zij zullen snel meedoen aan het programma!

Wij realiseren ons dat de meeste bezoekers van deze site eigenlijk niets meer willen dan een gehoorzame huishond. Daarom hebben wij iemand gevonden die de cursussen voor deze categorie waarneemt! Deze cursussen worden op hetzelfde trainingsterrein gegeven.

Daarbij zijn er ook een tal van mensen die wel een sport willen beoefenen maar de IGP niet aantrekkelijk vinden.  Flyball is hier misschien een leuk alternatief voor!

FLYBALL AMSTERDAM 

 

Wij Trainen op 2 dagen :

Dinsdag:
19:00 t/m 20:30 Appel voor VZH/IGP
20:30 t/m 22:30 Manwerk
Zaterdag:
8:00 t/m 10:30 Speuren
10:30 t/m 13:00 Appel voor VZH/IGP
13:00 t/m 16:00 Manwerk

Voor verdere informatie bel gerust, Masja Tousijn 06-15967357