Welkom

De NVBH kringgroep Amsterdam is een actieve hondensportvereniging die zich richt op VZH/IGP hondensport. Oorspronkelijk alleen voor Belgische Herders, maar nu ook open voor andere werkhonden en kruisingen. De vereniging traint op sportpark Riekerhaven en zal binnenkort verhuizen naar een nieuw veld op hetzelfde terrein. Naast IGP trainingen bieden zij ook cursussen aan voor gehoorzame huishonden.

Welkom

De NVBH kringgroep Amsterdam is een kleine, actieve IGP hondensportvereniging.
Aangesloten bij de NVBH (Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden), gevestigd op het sportpark Riekerhaven aan de Sportparklaan te Amsterdam.

Van oorsprong mochten alleen geleiders met Belgische Herders lid worden.
Gelukkig zijn de tijden veranderd en mogen nu ook geleiders met honden van een ander (werk-)rassen lid worden. Tegenwoordig zijn ook kruisingen welkom.

Binnen onze vereniging zijn we bezig met het beoefenen van VZH/IGP hondensport, waarbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke relatie en samenwerking tussen hond en baas/geleider. IGP is geschikt voor alle werkhonden met of zonder stamboom, en kruisingen ervan. Om dit te bereiken trainen wij met veel spel en beloning.  Tevens gebruiken wij de driften van de hond. Wij zien de honden/begeleiders die de IGP sport willen beoefenen al graag zo vroeg mogelijk op de verenging en zij zullen snel meedoen aan het programma!

Wij realiseren ons dat de meeste bezoekers van deze site eigenlijk niets meer willen dan een gehoorzame huishond. Daarom hebben wij iemand gevonden die de cursussen voor deze categorie waarneemt! Deze cursussen worden op hetzelfde trainingsterrein gegeven.

Wij Trainen op 2 dagen :

Dinsdag:
19:00 t/m 20:30 Appel voor VZH/IGP
20:30 t/m 22:30 Manwerk

Zaterdag:
8:00 t/m 10:30 Speuren (onder voorbehoud)
10:30 t/m 13:00 Appel voor VZH/IGP
13:00 t/m 16:00 Manwerk (onder voorbehoud)

Voor verdere informatie bel gerust, Masja Tousijn 06-15967357