Welkom

De NVBH kringgroep Amsterdam is een kleine, actieve IGP hondensportvereniging.
Aangesloten bij de NVBH (Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden), gevestigd op het sportpark Riekerhaven ter hoogte van Handbalstraat 1 te Amsterdam. (achter de Kaskantine) Circa begin Mei gaan wij verhuizen naar ons nieuwe veld aan de Sportparklaan (ook op sportpark Riekerhaven)
Van oorsprong mochten alleen geleiders met Belgische Herders lid worden.
Gelukkig zijn de tijden veranderd en mogen nu ook geleiders met honden van een ander (werk-)ras lid worden. Tegenwoordig zijn ook kruisingen welkom.
Binnen onze vereniging zijn we bezig met het beoefenen van VZH/IGP hondensport, waarbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke relatie en samenwerking tussen hond en baas/geleider. IGP is geschikt voor alle werkhonden met of zonder stamboom, en kruisingen ervan. Om dit te bereiken trainen wij met veel spel en beloning.  Tevens gebruiken wij de driften van de hond. Wij zien de honden/begeleiders die de IGP sport willen beoefenen al graag zo vroeg mogelijk op de verenging en zij zullen snel meedoen aan het programma!
Wij realiseren ons dat de meeste bezoekers van deze site eigenlijk niets meer willen dan een gehoorzame huishond. Daarom hebben wij iemand gevonden die de cursussen voor deze categorie waarneemt! Deze cursussen worden op hetzelfde trainingsterrein gegeven.

Wij trainen op de volgende dagen : 

Dinsdag: (alleen voor wedstrijd honden)
19:00 t/m 20:30 Appel voor VZH/IGP
20:30 t/m 22:30 Manwerk


Vrijdag : 
19:00 t/m 20:30 Appel voor VZH/IGP
20:30 t/m 22:30 Manwerk

Zaterdag:
8:00 t/m 10:30 Speuren (onder voorbehoud)
11:00t/m 13:00 Appel voor VZH/IGP
13:30t/m 15:30 Manwerk (onder voorbehoud)Voor verdere informatie bel gerust, Masja Tousijn 06-15967357

 
NVBH Kringgroep Amsterdam

De NVBH kringgroep Amsterdam is een kleine, actieve hondensportvereniging die is aangesloten bij de NVBH.

IGP Training

Onze trainingen zijn gericht op de IGP hondensport, waarbij de relatie tussen hond en baas centraal staat.

De Relatie tussen Hond en Baas

Bij NVBH Kringgroep Amsterdam hechten we veel waarde aan de relatie tussen hond en baas.